Aktivitetskalender


Denne blir oppdatert jevnlig. 

2. juni: Sommermarked

8.-11. august: Einadagene

10. august: Einadagene - Grillbuffet kl. 17 

11. august: Einadagene - Grillbuffet kl. 15